Το μήνυμα της κυβέρνησης σε όσους πλησιάζουν τα σύνορα

Η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιεί όλα τα πρόσφορα μέσα για την ενημέρωση των ανθρώπων που παρακινούμενοι από fake news κινούνται ή συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία των ανατολικών συνόρων της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνση αξιοποιεί τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων στα σύνορα ώστε να ενημερωθούν οι συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες.

«Ξένα κινητά που βρίσκονται κοντά στην περιοχή λαμβάνουν τα παρακάτω μηνύματα καθώς πλησιάζουν τα σύνορα. Έχουν ήδη ληφθεί χιλιάδες» αναφέρει ενημέρωση από την κυβέρνηση.

Το μήνυμα που μεταδίδεται πλέον στα κινητά όσων πλησιάζουν τα σύνορα από την Ελληνική Κυβέρνηση είναι το εξής: No one can cross the Greek borders. All those attempting illegal entry, are effectively prevented from entering. Numbers cited by Turkish authorities are entirely false and misleading.

«Κανείς δεν μπορεί να διασχίσει τα ελληνικά σύνορα. Όλοι όσοι επιχειρούν παράνομη είσοδο, εμποδίζονται πραγματικά να εισέλθουν. Οι αριθμοί που αναφέρουν οι τουρκικές αρχές είναι εντελώς ψευδείς και παραπλανητικοί».

Δημοσιεύθηκε από: freshmag

karolkarolkarol

Πρόσφατα Άρθρα